انجمن حجتیه

409
این کلیپ به معرفی هشت نفر از اساتید کانون "قاصدکی برای امروز"دانشگاه حکیم سبزواری می پردازد،این کانون که در سال 97 منحل شد.به مدت نه سال به فعالیت و ترویج تفکر انجمن حجتیه و جذب نیروهای نخبه برای انجمن مشغول بود. این کانون تنها یکی از کانون هایی است که در دانشگاه های کشور توسط انجمن حجتیه هدایت و خط دهی میشود و متاسفانه مسئولین و متولیان فرهنگی نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند و یا از آن غافل اند. tel: @masaf1440 insta:sayedalihosseini313
pixel