هشدار هشت ماه پیش امام خامنه ای به دولت : معطل اروپا نمانید

118
roshangari@ 3 هزار دنبال‌ کننده
118 بازدید
امام خامنه‌ای در تیر ماه ۱۳۹۷ در دیدار هیئت دولت، با انتقاد از گره‌زدن مشکلات اقتصادی کشور به اموری که خارج از اختیار کشور خودمان است -مانند برجام و بسته اروپایی- چنین کاری را خلاف منافع کشور دانستند. ایشان همچنین ضمن اشاره به دشمنی و خباثت اروپا در مقابله با ایران، رفتار اروپا و معطل کردن کشورمان در ارائه بسته اروپایی را پیش‌بینی کرده بودند.
roshangari@ 3 هزار دنبال کننده
pixel