رایزنی برای جبران خسارت های سرمازدگی کشاورزی در کشور

5,466
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور : به جز راهکارهای برنامه ریزی شده، تلاش می کنیم با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان آسیب دیده از سرمازدگی کمک کنیم.
pixel