درمان خشکی و عفونتهای مکرر واژن با لیزر

345

در این ویدیو خانم دکتر ذاکرین به خشکی واژن و عفونتهای قارچی مکرر واژن پرداخته و یکی از بهترین روشها برای درمان آنها را استفاده از لیزر مونالیزا تاچ معرفی می کند.

pixel