برده‌داری در اسلام.

225
آپارتیوب
آپارتیوب 2.5 هزاردنبال‌ کننده
225 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

حقایقی تلخ در مورد برده‌داری مدرن و مقایسه آن با بردگی (اسیران جنگی) در اسلام... آیا برده‌داری اسلامی (اسیران جنگی) با برده‌داری قبل از اسلام و حتی بعد از آن قابل مقایسه است؟ اکثر اسلام‌ستیزان و حتی بعضی از مسلمانان که از قانون اسیران جنگی آگاهی کامل ندارند، برده‌داری اسلامی را، به مانند برده‌داری‌ که در فیلم‌ها به تصویر کشیده‌اند مقایسه می‌کنند‌. اما واقعیت امر چیست؟

آپارتیوب
آپارتیوب 2.5 هزار دنبال کننده