برایان تریسی - قورباغه ات را ببوس

849
www.rasabook.com و www.shadenco.com- "تبدیل احساسات منفی به مثبت" شاید مهمترین کشف در روانشناسی و رضایت شخصی این است که بزرگترین موانعی که بین شما و زندگی فوق العاده تان قرار دارند معمولا احساسات ذهنی منفی در روابطتتان و نسبت به خود و دیگران است. تنها زمانی که یاد گرفتید به طور پیوسته قورباغه را ببوسید و به جستجو کردن و یافتن نکته ای مثبت و ارزشمند در هر شخص و موقعیتی عادت کنید، آنگاه..
pixel