واکسیناسیون تب برفکی در گاو - زیر پوستی

1,760
واکسیناسیون تب برفکی در گاو با استفاده از واکسن تتراوالان تولیدی موسسه رازی به صورت زیر پوستی سویه های بکار رفته در واکسن: O2016 - A13 - A15 - Asia1 شیراز - بیدزرد سفلی - گاوداری آقای صفر بیات 18 اردیبهشت 1396 مرکز واکسیناسیون شیراز دام www.Shirazdam.com
pixel