دیرین دیرین - اخبار رپ 5و6

44,101
با آتش سوزی جنگل، جرج فلوید، ازدواج اجباری، قاسم زاده و مسافر فضایی جمله بسازید! به بهترین جمله یک مجرد بالای بیست و هشت سال، فنی سالم، بدون رنگ، در حد نو اهدا می گردد. نظرات شما
دیرین دیرین DirinDirin 49.1 هزار دنبال کننده
pixel