مفهموم پول مدرن

5
پول مدرن یا پولی هایی که هر روز با آنها سر و کار داریم در واقع رسید کالا ها یا خدماتی است که به سایر افراد جامعه ارائه می دهیم و یا از آنها دریافت می کنیم.
pixel