وبینار مروری بر نرم افزارهای ایمنی (قسمت 4 از 4)

36
از بین نرم افزارهای مختلف در ایمنی کدام نرم افزار را انتخاب کنیم؟ چه معیاری برای انتخاب نرم افزار مناسب باید داشته باشیم؟ برای اطلاعات بیشتر: www.MehdiParvini.com تلگرام و اینستا:@DrMehdiParvini
مهدی پروینی 162 دنبال کننده
pixel