خودکفایی و اشتغال افراد دارای معلولیت در سایه کسب مهارت

182
موسسه نیکوکاری رعدالغدیر، ارائه دهنده خدمات کاملا رایگان آموزشی، توانبخشی و کارآفرینی توانیابان (معلولین جسمی حرکتی) http://raad-alghadir.org/
pixel