ناگفته هایی از نفتکش سانچی

914

گزارش تحریریه خبر 21 شبکه یک روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم دیماه 96حضورآقایان برومندی نماینده مجلس و کیان ارثی مدیرعامل سرکت نفتکش ایران به موضوع حادثه اخیر نفتکش سانچی پرداختند. http://yon.ir/vAaff

مجلس TV
مجلس TV 57 دنبال کننده