فول مچ بازی بلژیک - ایتالیا؛ قهرمانی اروپا زیر 21 سال (نیمه دوم)

39
قهرمانی اروپا زیر 21 سال ایتالیا 2019 - فول مچ بازی بلژیک - ایتالیا - هفته 3/3 - گروه اول - 22 ژوئن 2019
زنده
فینال مسابقات فیفا ۲۰ آپارات گیم با گزارش سرهنگ علیفر
pixel