خطر سیارکی به بزرگی هرم مصر که تا دو هقته دیگر به زمین می رسد !!

77
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزاردنبال‌ کننده
77 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

زرگترین سیارک منظومه شمسی سرس با قطر حدود 960 کیلومتر است. این اولین سیارکی بود که در منظومه شمسی کشف شد . سرس در حال حاضر از قدر 9 در صورت فلکی میزان قرار دارد. برای پیدا کردن آن ستاره قدر چهارم گاما – میزان را در آسمان پیدا کنید. از آن به سمت جنوب حرکت کنید تا به ستاره سه تایی زتا – میزان برسید و به اندازه نصف این فاصله ادامه دهید تا به سیارک سرس برسید.

دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزار دنبال کننده