ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تعادل سازی در وزن مذاکرات تجاری!

471
یکی از ابعاد مهم در برقراری یک مذاکره موفق، ایجاد و حفظ تعادل در وزن مذاکرات تجاری است، که به منظور همتراز شدن دو طرف میز مذاکره رعایت یک سری از اصول و قوائد الزامی است، در همین راستا، از نکات قابل اجرا، از زبان مشاور کسب و کار استفاده بفرمایید... (کسب و کار حرفه ای و موفق با اکادمی قبضه. تماس جهت مشاوره و رزرو کلاس ها با شماره 09125281952)
pixel