سفر به ونیز رویایی و زیبا ✨|

56

|ونیز یکی از شهرهای ایتالیاست که هیچ ماشینی در آن رفت و آمد ندارد، روی آب ساخته شده و باید در آن با قایق رفت و آمد کنید| .................................| آژانس هواپیمایی پدیده هشتادویک 43938-021 | | www.itours.ir | | instagram:itours.ir |