نکاتي براي درست مصرف کردن آب

71
با نصب شيرهاي کاهنده مصرف آب در آشپزخانه جريان آب را به کمتر از 4 ليتر در دقيقه برسانيد،‌از سردوش هاي کم مصرف استفاده کنيدو...
وزارت نیرو 413 دنبال کننده
pixel