برنامه نویسی پایتون - ویدیو 4 - آشنایی با متغیر و عملگرهای منطقی و محاسباتی

746
در این ویدیو توضیخات مربوط به عنوان ویدیو داده شده است.
pixel