اصابت چترباز اسپانیایی وسط رژه به تیر برق

121

فرود ناشیانهٔ چتربازی که پرچم اسپانیا را در رژه روز ملی این کشور حمل می کرد سوژه دوربین خبرنگاران شد.

kavosh.ir 3 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel