کتاب باز_ فصل چهارم_ویژه برنامه قصه های مجید

1,165
در ویژه برنامه این هفته درر کنار احسان رضایی،مجتبی شکوری، متین ستوده و علی میرمیرانی هستیم تا درمورد کتاب قصه های مجید گفت و گویی داشته باشیم
pixel