شب 21 رمضان 1394 حسینیه امام رضا (ع) - ایمان میرشکاری

1,055

عزاداری سنتی بوشهر مراسم سینه زنی شب 21 رمضان سال 1394 حسینیه امام رضا (ع) کوی صلح آباد با نوحه خوانی ایمان میرشکاری واحد : امشب ای حسرت نصیبان - شد عزای مرتضی

آوای لیان
آوای لیان 29 دنبال کننده