مستر بین چگونه مستر بین شد؟

7,403

زیرنویس اختصاصی از آرت تاکس: روآن اتکینسون نزدیک به چهار دهه است به عنوان یک کمدین می درخشد، این ویدیو به بررسی توانایی های او در خلق موقعیت های کمیک می پردازد

آرت تاکس
آرت تاکس 1.8 هزار دنبال کننده