..❤-!قلـب مـن¡-❤..

258

اون قـلب هآرو میبینـی؟؟تـیکه تیـکه..دونـه دونـه شـدن؟؟اون قلـب مـنه:)که تـیکه تیکـش دآره برآت میتـپه!❤هر یـدونه قلبـی که برآت مـیزآرم نـشونـه یه دنـیآ عشقـه!جـدیش بگـیر❤مـن خیلـی عآشقتـم خوآهریـم!❤خیلـــی..کآشـکی انـقدر مآه نـبودی~#yektaო❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ŞĀŘĀ
ŞĀŘĀ 1.8 هزار دنبال کننده
..SaHaR..

..SaHaR..

1 ماه پیش
مبآرڪ مبآرڪ❤❤❤❤❤
...:۩YE.K.TA۩:...

...:۩YE.K.TA۩:...

1 ماه پیش
عهـ جـونـــز جونـــز*-*❤❤❤❤❤❤❤میصیـ پیتزآ پپرونی من*-*❤❤❤❤عاشقتمـــ مرصیـــ*-*یه دنیآ دوصت دارم حتی بیشتر خآهر شوهر:))❤❤❤