اتصالی که ارتباطات برایمان برقرار کرد

18
سال 94 را به نوعی می توان سال شکوفایی ارتباطات نام گذاری کرد. افزایش 4 برابری پهنای باند. افزایش 3 برابری کاربران اینترنت. کوچ به نسل 4 اینترنت همراه و ارائه پروانه های جدید ارتباطی از جمله اتفاقات خوشایند سال 94 بودند. اما خوب همه چیز اونقدرها هم خوب نبود. فروردین ماه بود که صدوقی – مدیرعامل همراه اول ، دلیل اختلال مقطعی در شبکه این اپراتور رو نوسازی تجهیزات عنوان کرد که همچنان هم ادامه داره. ایرانسل هم با وجود مشترکین چند ده میلیونیش اما بی ایراد نبود. تو روزهایی که اپراتورا به دنبال رفع ن
1 سال پیش
#
pixel