جامعه مؤمن

31
کانون اندیشه جوان 386 دنبال‌ کننده
31 بازدید
اشتراک گذاری
** ایمان جامعه جدا از ایمان افراد نیست. ** دکتر محسن تاثیر متقابل ایمان افراد و جامعه را بررسی می کند...
pixel