سخنرانی مولوی بهزاد فقهی

2,486

سخنرانی مولوی بهزاد فقهی مدرس حوزه مولانا ابوبکر تایبادی در شانزدهمین همایش دانش آموختگی طلاب حوزه علمیه احناف خواف سخنرانی نمود-اردیبهشت ماه 1398-مصلی بزرگ شهر خواف