فعال سازی روتینگ در سوئیچ لایه سه سیسکو

424
در این ویدیو آموزش نحوه فعال سازی روتینگ یا InterVLAN را در سوئیچ سیسکو 3550 خواهیم دید. سیستم افزار خاورمیانه www.rootlan.com
pixel