فعال سازی روتینگ در سوئیچ لایه سه سیسکو

136

در این ویدیو آموزش نحوه فعال سازی روتینگ یا InterVLAN را در سوئیچ سیسکو 3550 خواهیم دید. سیستم افزار خاورمیانه www.rootlan.com