فیلم:دومین قسمت رو در رو، با مهندس عظیمی زاده شهردار یزد/15اسفند95

146
فیلم:دومین قسمت از گفتگوی 4ساعته یزدفردا در قالب برنامه ،رو در رو، با مهندس عظیمی زاده شهردار یزد تصاویر هوایی پروژه سه راه حکیمیان و پروژهایی که در زمان شهرداری مهندس عظیمی زاده و بحث های جذاب در رابطه با نحوه استخدام در شهرداری و پاسخ به این سئوال که آیا خود را شهردار موفقی می دانید ؟و همچنین چه کسانی در تغییر مدیران شهرداری نقش دارند؟ و........که توسط مهندس عظیمی زاده شهرداریزد پاسخ داده شده است تقدیم مخاطبان فردایی خواهد شد :http://yazdfarda.com/rodaros/rd/134655
یزدفردا 6 دنبال کننده
pixel