تحلیل درخواستی نماد کسرا.3 خرداد 1398.

100
تحلیل درخواستی نماد کسرا.3 خرداد 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد
pixel