ارزش انسان ، به سرمایه عقل اوست

691
691 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

عقل جوهر گرانبهایی است که در هر نقطه ای پدید آید آن را ارزشمند می کند بر این اساس خداوند به هنگام آفرینش انسان، او را به سرمایه عقل طبیعی می آراید ، اما این عقل در گذر زمان در سایه تعلیم و تربیت باید رشد و نمو داشته باشد که اگر اینگونه نباشد در هیچ امری رشد و تعالی نصیبش نخواهد شد.