دستگاه اتوماتیک تزریق چسب سرد

1,689

قابل طراحی و ساخت در صنایع گوناگون با توجه به نوع فعالیت و کاربرد آن www.sadrainstruments.com کارشناس فروش : 09101492559