تیزر رسمی فصل چهارم سریال چیزهای عجیب (Stranger Things)

88

تیزر رسمی فصل چهارم سریال چیزهای عجیب (Stranger Things) که به احتمال زیاد در اواخر سال 2020 یا اوایل سال 2021 پخش خواهد شد.