تخریب اموال عمومی اصفهان توسط اراذل و اوباش

679
deyarejonoub 68 دنبال‌ کننده

میزان خسارت های وارد شده به تاسیسات شهری اصفهان توسط اغتشاشگرانی که در پی به حاشیه بردن اعتراضات آرام مردمی هستند، ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. اغتشاشگران در چند روز گذشته با حمله به مراکز عمومی شهر خسارات فراوانی را بر اموال عمومی و شهر اصفهان وارد کردند.

deyarejonoub 68 دنبال کننده
pixel