سه ضرب زیبای ذکر لب نوکرها، سیدتی لبیک

4,440
اسم تو می بارد از نفس باران/ نور رخت دارد جلوه ی بی پایان/ بر دل خسته می دهد اسمت لذت عشقی مدام/ بر روح بلندت سلام/سلام ای گوهر دریای نور/ ای آیه ی زیبای عشق/ ریحانه ی روح خدا/ سلام ای دار و ندار علی/ ای بود و نبود حسن ای خواهر ارباب ما/ ذکر لب نوکر ها سیدتی لبیک/ دخت علی و زهرا صلی الله علیک/// مداحی: کربلایی مصطفی حاج احمدی / نی: ایمان مشهدی عباسی / عاشورا 1397 - محوطه حسینیه محله درویش
محله چالکا 220 دنبال کننده
pixel