چرا با سفر کمیته دولت موقت به لیبی مخالفت شد؟

359
مرحوم دکتر صادق طباطبایی در بیست و ششمین سالگرد ربودن امام موسی صدر در سخنانی به علت منع سفر کمیته تحقیق در فروردین سال ۱۳۵۹ برای پیگیری مسئله ربودن امام صدر پرداخته است، که بخش هایی از این سخنان را در این فیلم می شنوید /// در سال های ابتدایی انقلاب، ایران و لیبی بر اساس بند هفدهم مقاوله نامه تجدید روابط ایران و لیبی، توافق کرده بودند کمیته ای برای پیگیری ربودن امام صدر در دولت موقت تشکیل شود. این کمیته به ریاست دکتر صادق طباطبایی تشکیل شد اما مخالفت برخی شخصیت ها موجب شد که به مرحله اقدام نرسد.
pixel