ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 3 : انتقال تقارن دوران و هم نهشتی

3,474

ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 3 توضیحات: انتقال تقارن دوران و هم نهشتی پیشنیاز: ندارد. « تلویزیون ریاضی » کیفیت HD و دسته بندی شده در وبسایت www.TvRiazi.com کانال تلگرام @TvRiazi

pixel