خواب پشت فرمان

106
درواخ
درواخ 37 دنبال‌ کننده
106 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ناظر علمی و محتوایی : دکتر نوذر نخعی - کاریکاتوریست : محمدصالح رزم حسینی - کارگردان : دکتر سهیل سریزدی- ارتباط با سازندگان : dorvaakh@gmail.com - هرگونه استفاده و انتشار این اثر به شرط عدم ویرایش و حذف و اضافه جزئی و کلی آن ، آزاد و موجب سپاس سازندگان خواهد بود.

درواخ
درواخ 37 دنبال کننده