پروتکل مسیریابی - پیکربندی RIP

47

یکی از قدیمی ترین پروتکل های مسیریابی بردار فاصله (Distance-Vector Routing Protocol) در شبکه های رایانه ای می باشد. ریپ برای محاسبه مسیر از الگوریتم بلمن–فورد(Bellman-Ford) که یک الگوریتم برای محاسبه کوتاه ترین مسیر است استفاده می کند. برای استفاده از مقالات علمی و سناریوهای آموزشی از طریق صفحه ما در صفحات مجازی با نام netyad.com و همچنین سایت www.netyad.com ما را دنبال کنید.

۲ هفته پیش
# RIP