سخنان حضرت امام خمینی (س)

602

امام خمینی(س) : مردم باید مشکلاتی که برای دولت و مجلس پیش می آید در صحنه باشند و فعالیت کنند