آموزشگاه آرايش وپيرايش سراي نمونه

608

آموزش كوتاهي مو ساده وكلاسيك تاژورنال خواني ،سايه،پيتاژ،گريم وچهره پردازي،كاشت مووپروتز ارائه مدارك بين المللي تضمين كار وام اشتغال زايي آدرس :تجريش ميدان قدس نبش دربند پلاك٣ طبقه٣ روبروي مترو تلفن:٢٢٧٤٠٣٣٥الي٧ موبايل:٠٩١٢٢٠٠٨٥٩٣نائيني