آموزش طراحی آلبوم ژورنال عروس

221

در این مجموعه آموزشی که با تکنیکهای بسیاری در فتوشاپ ویژه طراحی آلبوم عروس آشنا خواهید شد بسیاری از نکات ویژه هارمونی رنگها و اصول و قواعد و تکنیکهای طراحی آلبوم دیجیتال یا آلبوم ژورنال نیز فرا خواهید گرفت . این مجموعه آموزشی شامل 10 پروزه گوناگون میباشد که از وبسایت زیر قابل سفارش میباشد . www.RahaGFX.com