مراسم اختتامیه ورکشاپ هنر پردازه در مرکز خرید آرمیتاژ گلشن

39

اختتامیه ورکشاپ هنرپردازه با حضور هنرمندان پس از برگزاری چهار شب اجرای زنده در مرکزخریدآرمیتاژگلشن برگزار شد.

Armitaj
Armitaj 9 دنبال کننده