بازی فرانسه

632
فرانسه در میانه مناقشه میان ایران و آمریکا به‌طور واضحی جانب واشنگتن را گرفته. اگرچه کشوری مثل آلمان سعی می‌کند موضعی محافظه‌کارانه بگیرد؛ اما به نظر می‌رسد مکرون بخشی از طراحی آمریکا را پیش می‌برد.
pixel