آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی با سعید (احوالپرسی) 1

822

درس اول آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان - احوالپرسی #آموزش-رایگان #مکالمه-زبان-انگلیسی مکالمه زبان مکالمه ساده انگلیسی آموزش مکالمه زبان انگلیسی مکالمه انگلیسی در هتل مکالمه انگلیسی در سفر

erfanpoursedighian

5 ماه پیش
سلام. این کانال رسمی خود آقای سعید است؟ شما آقا سعید هستید و این فیلم های شماست؟
آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی سلام بله ویدیوهای خودم هست
pixel