دوره آموزشی EMC

498

این ویدئو مجموعه ای از فیلم های آموزشی شرکت EMC2 که در سال 2016 منتشر شده که مجموعه 190 کلیپ اموزشی میباشد. که برای دریافت فیلم ها به سایت www.afzarkala.com بخش فیلم های آموزشی مراجعه کنید.

۲ سال پیش