شروع بکار یا ورود اطلاعات اولیه در نرم افزار حسابداری پارسیان

642

در این ویدیو نحوه ورود اطلاعات اولیه به منظور راه اندازی یک سیستم حسابداری ساده توضیح داده میشود. تعریف حسابها و مانده اول دوره اشخاص و ثبت چکهای ابتدای دوره و تعریف کالاها و خدمات و نیز ثبت فاکتور موجودی اول دوره مطالبی است که با آن آشنا خواهید شد.

pixel