برف در گردنه امامزاده هاشم (ع) شهرستان دماوند

580
برف در گردنه امامزاده هاشم (ع) شهرستان دماوند(نشریه تاررود)
pixel