اجرای سرود ایران در مدرسه

243

و سرود ای ایران هم امروز در دبستان توسط دانش آموزان خوانده شد،دیدن و شنیدن این سرود از زبان فرزندان شما خالی از لطف نیست. ببینید و لذت ببرید و برای موفقیت تمام دانش آموزان دعا کنید.