تیوب سیل بندکه بدون نیاز به پمپ با سیلاب پر میشود

83

100 متر از این تیوب سیلاب را 4 نفر در یک ساعت می توانند نصب کنند . این تیوب نیازی به پمپ آب و هوا برای پرکردن ندارد و از طریق سوراخهایی که در قسمت پایین آن تعبیه شده است با سیلاب پر می شود و سوراخهایی که در بالای تیوب هستند هوا را خارجی می کنند.