سامانه مدیریت، ردیابی و توزیع تاکسی های آژانس

711
711 بازدید
اشتراک گذاری
ثبت اطلاعات درخواست مسافر توسط نرم افزار تحت وب با قابلیت ارتباط با نرم افزارهای آژانس ها انجام خواهد شد، سپس سیستم پیشنهاد مناسب ترین خودرو را به اپراتور می دهد و پس از تعیین تاکسی، ماموریت مذکور را ارسال می کند. در این حال تمام حرکت خودرو از مبدا تا محل مسافر و رساندن مسافر و به مقصد و پرداخت صورتحساب و بازگشت آن از طریق ماژول موقعیت یاب موبایل راننده به صورت لحظه ای در سامانه ثبت می شود / mydolphin.ir
pixel